Příspěvky

23.01.2016 20:54

Číslo účtu pro zasílání příspěvků je: 164804654/0300.

Hráči ročníku 2009 a starší    500Kč/měsíc

Hráči ročníku 2010 a mladší    100Kč/měsíc